Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za egzaminy. Opłaty za egzaminy są uzależnione od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. nastąpił wzrost cen o 14,4% .

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1 740,52 PLN

• Egzamin czeladniczy – 870,25 PLN

• Egzamin sprawdzający – 310,80 PLN

Kategorie: Aktualności