Zarząd Cechu

od lewej Podstarszy Cechu Krzysztof Poloczek,
w środku Starszy Cechu Grzegorz Skudlik,
po prawej Podstarszy Cechu Jakub Wyciślik
Grzegorz Skudlik
Starszy Cechu
Krzysztof Poloczek
Podstarszy Cechu
Jakub Wyciślik
Podstarszy Cechu
Helena Pastuszka
Skarbnik
Mariusz Nocoń
Sekretarz Zarządu
Arkadiusz Kuś
Członek Zarządu
Piotr Kłodowski
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Bożena Rolnik
Przewodnicząca
Bronisław Botor
Członek Komisji
Piotr Kowalski
Członek Komisji

Sąd Cechowy

Małgorzata Kuś
Przewodnicząca
Adam Malurdy
Członek Sądu
Sabina Meller
Członek Sądu

© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit