Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu

Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu

Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030

Aktualności

Informacja

Zmiana wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Z dniem 01.09.2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników młodocianych. Wynagrodzenie dla pracowników młodocianych wzrasta o 3 % (I klasa – 8%, II klasa – 9%, III klasa – 10 % przeciętnego wynagrodzenia).

Oznacza to, że:

  • uczeń I klasy otrzyma nie 356,21 zł, ale minimum 560,46 zł brutto
  • uczeń II klasy zamiast 427,46 zł otrzyma minimum 630,52 zł brutto
  • uczeń III klasy zamiast 498,70 zł, nie mniej niż 700,58 zł brutto

Informacja

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące możliwości pozyskania środków na finansowanie biznesu. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26.

Nasz Główny Cel

Zadaniem Cechu jest promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, reprezentacja interesów środowiska

rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, integracja środowiska oraz kultywowanie

tradycji i dorobku rzemieślników. Cech w Rudzie Śląskiej ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach

organizując praktyczną naukę zawodu oraz sprawując nadzór nad rekrutacją i procesem

kształcenia uczniów w dualnym systemie kształcenia. W ramach realizacji statutowych zadań Cechu niezwykle ważne jest pogłębienie relacji i utrwalanie więzi społecznych pomiędzy rzemieślnikami zrzeszonymi w naszym Cechu, szkołami branżowym oraz uczniami.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Z Wami od 1959 roku

Kowale

1939 rok

Sztandar Cechu

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Starszyzna Cechu

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Tel./fax: +32 242 04 31

Kom: +48 607 557 166

Mail:

cechrsl@op.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 1A/2

41-710 Ruda Śląska


© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit