Rys Historyczny

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej powstał jako organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego rzemiosła. Rozpoczął funkcjonowanie w dniu 22.03.1959 roku, na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Wojewódzką Radę Narodową w Katowicach. Organizacja zrzeszała wtedy 294 zakłady rzemieślnicze i nosiła nazwę Cechu Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej. Cech nawiązywał do historycznych dokonań cechów i innych stowarzyszeń istniejących w gminach i miejscowościach wchodzących w XIX i XX wieku w skład terytorium obecnego miasta Rudy Śląskiej. Zgodnie z intencjami założycieli, powstały w 1959 roku Cech miał zajmować się promocją działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, reprezentować interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, rozwijać ścisłą współpracą z Urzędem Miasta, integrować środowisko oraz kultywować tradycje i dorobek wypracowany przez poprzedników.

Przez minione lata Cech, ściśle współpracując z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach (obecnie Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości) współorganizuje praktyczną naukę zawodów rzemieślniczych, sprawując nadzór nad rekrutacją i procesem kształcenia uczniów.

Członkowie Cechu od wielu lat pełnią odpowiedzialne funkcje w Komisjach Egzaminacyjnych katowickiej Izby biorąc czynny udział w przeprowadzanych egzaminach czeladniczych i mistrzowskich.

W roku 2000 zmieniono nazwę stowarzyszenia na: Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.


W ciągu minionych lat funkcje Starszych Cechu sprawowali kolejno:

  • Konstanty Lodek, w latach 1959 – 1968;
  • Rainhold Danisz, w latach 1968 – 1981;
  • Henryk Cebula, w latach 1981 – 2005;
  • Grzegorz Skudlik, w latach 2005 – nadal.


1959

Utworzenie Cechu

utworzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej, wybór zarządu
1959

utworzenie w Cechu kasy zapomogowo-pośmiertnej

utworzenie w Cechu kasy zapomogowo-pośmiertnej
1968

utworzenie

utworzenie Rzemieślniczej Spółdzielni Remontowo- Budowlanej Zaopatrzenia i Zbytu „Budrem”
1969

otwarcie Domu Rzemiosła

otwarcie Domu Rzemiosła przy ulicy Antoniego Nowary w Wirku i przeniesienie biura Cechu do nowej siedziby
1970

uroczyste uroczyste nadanie sztandaru cechowego

uroczyste nadanie sztandaru cechowego
1971

Otwarcie Banku Spółdzielczego

otwarcie w dzielnicy Wirek filii Banku Spółdzielczego w Katowicach, specjalizującego się w obsłudze finansowej firm rzemieślniczych, lokatami i udzielaniem kredytów
1976

Klub Seniora

przy Cechu powstaje Klub Seniora
1985

przeniesienie siedziby Cechu

przeniesienie siedziby Cechu na ulicę Dąbrowskiego 12 w Wirku
1989

rejestracja KRS

rejestracja Cechu w Krajowym Rejestrze Sądowym i zatwierdzenie zmian w statucie
1991

nowy sztandar cechu

uroczyste nadanie nowego sztandaru cechowego
2000

Zmiana nazwy

zmiana nazwy na Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości Rudzie Śląskiej
2008

odrestaurowanie sztandaru fryzjerów

odrestaurowanie sztandaru fryzjerów
2010

odrestaurowanie sztandaru piekarzy i cukierników

odrestaurowanie historycznego z 1936 roku sztandaru piekarzy i cukierników
2018

umiera biskup-senior Gerard Bernacki

umiera biskup-senior Gerard Bernacki, były sufragan Archidiecezji Katowickiej, duszpasterz rzemieślników rudzkich i ich duchowy opiekun, Honorowy Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
2019

przeniesienie siedziby Wirek

Przeniesienie siedziby Cechu na ulicę Sienkiewicza 1A/2 w Wirku
2019

60-lecie

uroczyste obchody 60-lecia istnienia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit