Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu

Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu

Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030

Aktualności

Informacja

Zmiana wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Z dniem 01.09.2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników młodocianych. Wynagrodzenie dla pracowników młodocianych wzrasta o 3 % (I klasa – 8%, II klasa – 9%, III klasa – 10 % przeciętnego wynagrodzenia).

Oznacza to, że:

  • uczeń I klasy otrzyma nie 356,21 zł, ale minimum 560,46 zł brutto
  • uczeń II klasy zamiast 427,46 zł otrzyma minimum 630,52 zł brutto
  • uczeń III klasy zamiast 498,70 zł, nie mniej niż 700,58 zł brutto

Informacja

Nasz Główny Cel

Zadaniem Cechu jest promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, reprezentacja interesów środowiska

rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, integracja środowiska oraz kultywowanie

tradycji i dorobku rzemieślników. Cech w Rudzie Śląskiej ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach

organizując praktyczną naukę zawodu oraz sprawując nadzór nad rekrutacją i procesem

kształcenia uczniów w dualnym systemie kształcenia. W ramach realizacji statutowych zadań Cechu niezwykle ważne jest pogłębienie relacji i utrwalanie więzi społecznych pomiędzy rzemieślnikami zrzeszonymi w naszym Cechu, szkołami branżowym oraz uczniami.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Z Wami od 1959 roku

Kowale

1939 rok

Sztandar Cechu

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Starszyzna Cechu

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

Tel./fax: +32 242 04 31

Kom: +48 607 557 166

Mail:

cechrsl@op.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 1A/2

41-710 Ruda Śląska


© Copyright 2021

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

All Rights Reserved.

Designed By mspit